In het eerste gesprek wordt o.a. aandacht besteed aan uw behoeftes en wensen, medische geschiedenis, klachten, persoonlijke situatie en uw eet- en bewegingspatroon.
De uitdaging is om een advies samen op te stellen welke zo goed mogelijk aansluit op uw situatie.
Daarbij kijken we ook naar lastige situaties. Misschien herkent u zelf al wel enkele, zoals emotioneel eetgedrag, of dat u gaat eten bij het zien of ruiken van voedsel. Samen kunnen we op zoek naar oplossingen om anders met deze situaties om te leren gaan.

Hoeveel vervolgconsulten nodig zijn, is wisselend per cliënt.

Hierin komen o.a. aan bod: verloop van gewicht en/of klachten, inhoudelijke vragen, de ervaringen met het advies en waar u tegenaan loopt bij het aanleren van een nieuw eetpatroon. U krijgt tips en handvatten aangereikt waarmee u verder kunt.

Behalve gesprekken op het spreekuur zijn ook telefonische consulten of e-mailconsulten mogelijk.
Ik heb spreekuur bij een aantal huisartspraktijken en in een fysiotherapiepraktijk, in Eenrum, Kloosterburen en Zoutkamp, op verschillende dagdelen.

Bent u niet in staat om naar het spreekuur te komen, dan is een huisbezoek mogelijk.