Begeleiding door de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering (3 uur per kalenderjaar). Wanneer u aanvullend verzekerd bent, worden er mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering meer uren vergoed. Raadpleeg daarvoor uw eigen polisvoorwaarden.
Voor vergoeding is een verwijsbrief van uw arts of specialist nodig.
Dieetadvisering valt onder het eigen risico. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben geen eigen risico.
Voor een aantal diagnoses zijn afwijkende afspraken gemaakt, waarbij dieetadvisering niet ten koste gaat van uw eigen risico (ketenzorg). Dit geldt voor diabetes, CVRM (verhoogd risico voor hart- en vaatziekten) en COPD (chronische longaandoeningen). Uw huisarts/praktijkverpleegkundige kan u vertellen of u onder ketenzorg valt.

Het is ook mogelijk om op eigen initiatief, zonder verwijzing, langs te komen.
De volgende tarieven worden dan gehanteerd:

Eerste consult € 80,-
Vervolgconsult € 16,- – € 32,-
Extra toeslag voor huisbezoeken€ 16-

Het tarief bestaat uit de tijd die ik nodig heb voor het gesprek, en de uitwerktijd (o.a. opstellen advies).
Deze tarieven gelden ook als u door uw vergoeding heen bent, maar wel graag langer onder begeleiding wilt blijven.